Упростят ли жизнь “Упрощенцам?”, – есть сомнения.

0

Поделиться в соц. сетях

Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва)» № 8521 внесений 16 травня 2011 року Кабінетом Міністрів України на розгляд до Верховної Ради України має ряд позитивних нововведень.

Зокрема планується:

1. Поділ платників єдиного податку фізичних осіб підприємців на три категорії в залежності від виду діяльності, кількості найманих працівників та отриманого річного доходу, з прив’язкою до мінімальної заробітної плати:

* Позитивним є можливість збільшення обсягів річного доходу до 1 та 2 млн. грн. та при цьому перебувати на спрощеній системі оподаткування (на відміну від загальної норми в Указі Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» – обсяг виручки за рік від продажу товарів та надання послуг не повинен перевищувати 500 тис. гривень). * Встановлення річного звітного періоду для фізичних осіб з обсягом доходу до 150 розмірів мінімальної заробітної плати та чітке визначення видів господарської діяльності, здійснення якої вважається наданням побутових послуг.

Вважаємо, що поділ ФОПів на вищевказані групи, дозволить ефективніше використовувати механізм спрощеної системи оподаткування, що дасть змогу ФОПам самостійно зважувати всі переваги та недоліки від збільшення обсягів виробництва товарів та надання послуг, що автоматично призводить до отримання більшого доходу.

2. Це ж стосується і юридичних осіб – платників єдиного податку. Позитивним є підвищення рівня отриманого доходу до 5000 мінімальних заробітних плат, що на сьогоднішній день складає близько 4 700 млн. гривень. При цьому сплата єдиного податку для юридичних осіб може бути здійснена у формі 3% від отриманого доходу з урахуванням сплати ПДВ, або 5% доходу – без сплати ПДВ. На сьогоднішній день такі ставки є вищими: юридичні особи, що є платниками єдиного податку сплачують 6 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

3. Позитивним з точки зору суті застосування спрощеного оподаткування є обмеження сфери застосування спрощеної системи оподаткування для окремих видів господарської діяльності (в першу чергу високорентабельних та тих, які за своєю суттю не потребують державної підтримки у вигляді сплати єдиного податку).

4. Можливо припустити, що заміна недієвого податку на промисел шляхом отримання короткострокового свідоцтва платника податків (до 15 днів та не частіше 4 разів на рік) стане ефективною та потрібною для тих суб’єктів, які здійснюють непостійну діяльність з реалізації товарів.

5. Одним з найбільш важливих нововведень для «спрощенців» є право реєструватися платниками ПДВ і право відновити співпрацю з великими підприємствами, оскільки останні знову зможу включати до витрат витрати на операції з ними. Тим не менш з’явилась в законопроекті і норма про обов’язкову реєстрацію платником ПДВ, у випадку надання послуг іншим особам – платникам ПДВ. Недоліком для ФОПів при цьому може стати лише необхідність підвищення ціни на надані ними послуги та продані товари, але при цьому вони мають право у виборі своїх контрагентів.

6. З точки зору державного регулювання, необхідним було визначення підстав для анулювання свідоцтва платника єдиного податку.

7. Позитивним моментом для ФОПів є також те, що ті з них, що зареєстровані до 01.07.2011 року, у випадку якщо їх діяльність не підпадає під можливість перебувати на спрощеній системі оподаткування, мають право сплачувати з 1 липня 2011 року по 1 січня 2016 половину ставки ПДФО (тобто 7,5-8,5%)

Загалом, даний законопроект не викликає суттєвих зауважень та заперечень. Тому можемо припустити, що у випадку його прийняття, буде суттєво вдосконалено законодавчу основу оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Ось тільки дивним чином даний законопроект припинив свою рішучу ходу коридорами влади і поки що перспектива його прийняття туманна (згідно даних офіційного сайту Верховної Ради України http:w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40428 даний законопроект передано на розгляд комітету 20.05.11 року). Яким він звідти поверненться, нам залишається лише здогадуватись. Будемо сподіватись на краще.

Валентин Гвоздий

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.